Εκπαίδευση γυναικών

Η εκπαίδευση στο Bujinkan, όπως περιγράφεται στη σελίδα Μαθητής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και το συνδυασμό τεχνικών, όπως επίσης στη χρήση της δύναμης του αντιπάλου προς ίδιο όφελος. Ο τρόπος που λειτουργεί ο γυναικείος νους επιτρέπει την πνευματική ανάπτυξη σε τέτοιο σημείο που να υποκαθιστά και να ξεπερνά την αντίστοιχη έλλειψη σε φυσική δύναμη σε σχέση με το ανδρικό φύλο.

Η εκπαίδευση στο Bujinkan Dojo Thessaloniki για τις γυναίκες γίνεται σε μικτά τμήματα με σκοπό την εξοικείωση εφαρμογής των τεχνικών σε αντιπάλους και των δύο φύλων. Οι μαθητές του Dojo δίνουν μεγάλο σεβασμό προς το γυναικείο φύλο. Ωστόσο, δεν παραλείπεται παράλληλα με το τεχνικό επίπεδο η σωματική βελτίωση και ανάπτυξη. Εξάλλου, στη σύγχρονη εποχή πλέον οι γυναικές πληρούν ίδιους ρόλους με τους άνδρες τουλάχιστον στο θέμα των επαγγελματικών απαιτήσεων (σώματα ασφαλείας κλπ).

Ιστορικά, οι ασκούμενες στο Ninjutsu ονομάζονταν kunoichi. Ο τρόπος γραφής προέρχεται από τη λέξη onna (ιαπωνικά για τη γυναίκα), αλλά σημαίνει επίσης και 'εννιά για ένα' ή 'εννιά συν ένα' αναφορικά με τα ταλέντα της γυναίκας έναντι του άνδρα.

Εκτός από το Bujinkan φυσικά οι γυναίκες είναι ευπρόσδεκτες και στα τμήματα του Kyokushin Karate, όπου η ανάπτυξη της σωματικής δύναμης είναι απαραίτητη.