Μαθητής

Ιδιαίτερη σημασία στο Budo Taijutsu έχει η ταχύτητα, η ευελιξία, η ακρίβεια της τεχνικής, η αντοχή, άρα δίνεται σημασία στη βελτίωση των παραπάνω. Παράλληλα με το τεχνικό μέρος της πολεμικής τέχνης, το οποίο είναι από μόνο του πρακτικά αχανές, ο μαθητής υφίσταται μία διαρκή πνευματική εξέλιξη καλλιεργώντας τη θετική στάση, την υπομονή, την επιμονή, τον αυτοέλεγχο, την ευεξία, το ένστικτο, τη δημιουργικότητα. Η πνευματική ανάπτυξη αποτελεί και το σημαντικότερο μέρος των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών.

Για αυτό το λόγο η εκπαίδευση στο Budo Taijutsu είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής και προηγούμενης εμπειρίας στις πολεμικές τέχνες. Ειδικότερα για τις γυναίκες, υπάρχουν πλευρές της εκπαίδευσης όπου οι kunoichi (όπως λεγόταν οι γυναίκες ninja) μπορούν να διαπρέψουν.

Ο μαθητής του Budo οφείλει να έχει πάθος για μάθηση. Ως μέλος του Bujinkan Dojo Thessaloniki οφείλει να σέβεται τα υπόλοιπα μέλη και να ακολουθεί τις οδηγίες του δασκάλου, ο οποίος μεταξύ άλλων προσέχει για την ασφάλεια των μελών κατά το μάθημα. Πιο προχωρημένοι μαθητές βοηθούν τους νεότερους. Γενικότερα, τα μέλη του Bujinkan Dojo Thessaloniki οφείλουν να τιμούν, να σέβονται και να τηρούν την παράδοση και τους κώδικες της οργάνωσης.