Εκπαίδευση

Στην ενότητα Εκπαίδευση του site παρουσιάζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Bujinkan Dojo Thessaloniki. Οι κύριες πληροφορίες προβάλλονται ξεχωριστά για το Ninjutsu και το Karate και περιλαμβάνουν τα κύρια σημεία της εκπαίδευσης, το σύστημα ζωνών, κ.ά.

Στη σελίδα Εκπαίδευση: Bujinkan Ninjutsu περιγράφεται η εκπαίδευση για την πολεμική τέχνη του
Bujinkan Budo Taijutsu.

Στη σελίδα Εκπαίδευση: Kyokushin Karate περιγράφεται η εκπαίδευση για την πολεμική τέχνη του
Kyokushin Karate.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση γυναικών και παιδιών επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Τέλος, στο Bujinkan Dojo Thessaloniki μπορείτε να κάνετε χρήση δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου.