Εκπαίδευση παιδιών

Η εκπαίδευση των παιδιών στο Bujinkan Dojo Thessaloniki ξεκινάει κατά βάση από το Kyokushin Karate. Τα παιδιά εκπαιδεύονται έτσι με έναν παραδοσιακό τρόπο βελτιώνοντας τη φυσική τους κατάσταση και αναπτύσσοντας θετικά το πνεύμα τους. Τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν βαθιές κοινωνικές σχέσεις μέσω του συναγωνισμού μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Παράλληλα, μπορούν να ανταγωνιστούν άλλα παιδιά μέσω των πολλών αγωνιστικών δυνατοτήτων που προσφέρει το Karate.

Κατάλληλη ηλικία είναι από 5 ετών κατ' ελάχιστο. Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας ως προς τη μέγιστη ηλικία, κάθε άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να εξασκήσει πολεμικές τέχνες. Οπωσδήποτε όμως η μικρή ηλικία βοηθάει στην εκμάθηση, και πολλές φορές παιδιά που έχουν ξεκινήσει από νωρίς έχουν πλεονεκτήματα ειδικά σε αγώνες.

Σε κάποια ηλικία περί τα 12 ο μαθητής μπορεί αν το θελήσει να ασχοληθεί με το Bujinkan Ninjutsu. Αν και υστερεί από αγωνιστικής άποψης, δίνεται ευκαιρία στο μαθητή να εκπαιδευθεί σε πιο προχωρημένες και πνευματικές τεχνικές αυτοάμυνας.